Projektbenämning Tekniktävling - Ventilation i energieffektiva flerbostadshus
Ansvarig Per Kempe, Projektengagemang
Karin Lindström, WSP
Projekttid Förberedelser initierade 2018
Projektet pågår till hösten 2020
Tävlingstid 2019-01-03 - 2019-10-01

Att ventilera energieffektiva och lufttäta flerbostadshus ställer särskilda krav på utformningen av ventilationssystemen. Tidigare förstudier genomförda inom BeBos Fördjupningsområde Ventilation har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus. Målet med tekniktävlingen är att stimulera att nya och innovativa lösningar på dessa problem tas fram och utvärdera dessa.

Tävlingen omfattar två delar

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering

Här eftersöks lösningar för att tillföra mer luft i samband med att luftflödet i spiskåpan ökas, för att kontrollera undertrycket i lägenheten. Detta är särskilt viktigt vid en brand i byggnaden, då undertryck kan hindra människor med nedsatt kraft (t ex barn, äldre och funktionshindrade) från att öppna ytterdörren och utrymma.

Del B: Samlings-/fördelningslådor

Här eftersöks standardiserade och kostnadseffektiva lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning, rationell injustering och uppfyller lufttäthets-, brand-, ljudkrav, etc.

Tidplan för tävlingen

  • Fr o m torsdagen den 3 januari 2019 skickas tävlingshandlingarna ut per mail till de som har anmält sitt intresse. Nedan anmäler du ditt intresse för tävlingen och beställer tävlingshandlingarna
  • Torsdagen den 10 januari 2019 kl 13.00-15.00 hålls startseminarium, med möjlighet att ställa frågor om tävlingen och –handlingarna. Platsen för detta seminarium är WSP:s lokaler på Arenavägen 7 vid Globen i Stockholm. Nedan anmäler du dig till startseminariet
  • Tävlingsbidrag ska vara lämnade senast 1 oktober 2019.

Intresseanmälan tekniktävling

Anmälan startseminarium

Vill du veta mer om bakgrunden till tekniktävlingen och de problem som tävlingen ska lösa?

Här finns rapporter från tidigare genomförda förstudier inom området: