Projekt som finansieras via BeBo, ska redovisas med BeBo-loggan.

BeBo-loggan i olika format

För webb

För tryck


Dokumentmallar för olika BeBo-projekt och presentationer, finns att ladda ner under: > Dokumentmallar BeBo projekt