Om man kan få fler att satsa på energieffektiv ombyggnad kan den totala energianvändningen för bostadssektorn sjunka rejält. För att nå ut till fler fastighetsägare i Sverige drivs BeBo-arbetet sedan 2014 mer utåtriktat. Inom denna satsning kommer projekt och aktiviteter inom vissa identifierade fördjupningsområden drivas för att nå ut till en bredare målgrupp. Syftet med detta är även att bredda intressentbasen i planeringen av nya projekt.

Fördjupningsområden under uppstart eller i planeringsfas:

  • Halvera Mera 4.0
  • Renoveringsguide för bostadsrättsföreningar
  • Tappvarmvatten och avloppsvärmeväxling
  • Den energieffektiva tvättstugan
  • Metoder för idrifttagning
  • Erfarenheter från genomförda värmeåtervinningsprojekt
  • Energi- och effektleveranser

Läs nedan om de fördjupningsområden som hittills etablerats, samt de som håller på att formeras. Saknar du något område eller vill du komma med inspel - kontakta
Göran Werner, WSP eller se kontaktuppgifter till respektive fördjupningsområdes projektledare.


Fördjupningsområden: