Om man kan få fler att satsa på energieffektiv ombyggnad kan den totala energianvändningen för bostadssektorn sjunka rejält. För att nå ut till fler fastighetsägare i Sverige drivs BeBo-arbetet sedan 2014 mer utåtriktat i så kallad Innovationsklusterform. Inom denna satsning kommer projekt och aktiviteter inom vissa identifierade fördjupningsområden drivas för att nå ut till en bredare målgrupp. Syftet med detta är även att bredda intressentbasen i planeringen av nya projekt.

Planerade fördjupningsområden under uppstart:

  • Den energieffektiva tvättstugan
  • Metoder för idrifttagning
  • Erfarenheter från genomförda värmeåtervinningsprojekt
  • Effektivare tappvarmvattensystem
  • Energi- och effektleveranser

Läs nedan om de fördjupningsområden som hittills etablerats, samt de som håller på att formeras. Saknar du något område eller vill du komma med inspel - kontakta
Göran Werner, WSP eller se kontaktuppgifter till respektive fördjupningsområdes projektledare.


Fördjupningsområden: