Börjar:
Slutar:
Plats:
Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt

Arbetet inom fördjupningsområdet startades upp under vintern med en enkät som gick ut till medlemmar och externa branschaktörer. Resultatet av enkäten visade stort intresse för frågorna från BeBos och BeLoks medlemmar.

Under workshopen kommer Boverket att presentera sitt arbete med regeringsuppdraget att utreda nya krav på laddinfrastruktur för elfordon enligt direktivet om byggnaders energiprestanda, artikel 8.2 - 8.8 i direktiv 2010/30/EU och 2012/27/EU.

Syftet med workshopen är att tillsammans med Belok för att diskutera branschens behov samt inriktning och potentiellt arbete inom fördjupningsområdet.

Workshopagenda

Block

  • Introduktion BeBo/Belok
  • Energimyndighetens arbete med laddinfrastruktur
  • Krav på laddinfrastruktur enligt EPBD-direktivet - Boverket
  • Framtidsutblick elfordonsbranchen - Power Circle
  • Affärsmodeller för laddinfrastruktur - Sustainable Innovation

Paus

Block 2

  • Inspiration från fastighetsägare
  • Workshop
  • Avslutning

Anmälan

Workshopen är ett arrangemang inom Fördjupningsområde Laddinfrastruktur.