Börjar:
Slutar:
Plats:
Energimyndigheten i Stockholm: Rosenlundsgatan 9
Kostnad:
Kostnadsfritt

Detta arbete startades upp med en inledande workshop i november 2018 hos IN. Här diskuterades bl.a. inriktning för branschens fortsatta arbete inom området digitalisering (styrning/sensorer/AI mm).

Avsikten nu är att i en ny workshop diskutera fram underlag till ett eller flera
pilotprojekt för tester och utvärdering av olika möjligheter och nyttor med digitalisering i fastighetsbranschen.

Förväntat utfall från workshopen är underlag till konkreta ansökningar till E2B2:s kommande utlysning om utvecklingsmedel.

Program: Pilotprojekt för Digitalisering

 1. Inledning:
  - Syftet med projektet
  - kort om resultaten från workshop 1
 2. Inspiration och möjligheter
  - Erfarenheter och lärdomar från andra branscher och projekt
 3. Samhällsnytta och affärsnytta för effekt- och energileverenser
 4. Gruppdiskussioner för att forma pilotprojekt avseende:
  - Teknisk inriktning, möjligheter och mervärden jmf med dagens teknik
  - Affärsmodeller för fastighetsägare
  - Affärsmodeller för tjänsteleverantörer

Workshopen genomförs som en aktivitet inom Fördjupningsområde Digitalisering.