Börjar:
Slutar:

Ett för året avslutande seminarium för solel hålls den den 11 december 2018.


PROGRAM

 • Välkommen
  Charlotta Winkler, WSP, samordnare för BeBos fördjupningsområde Solenergi.
 • Resultat från beräkningar kring mikronät mellan flerbostadshus i Fjärås
  Manuela Stierna, WSP, redovisar resultat från mätningar och utvärderingar av driften av ett mikronät innehållande solcellsanläggningar, smart mätning och styrning som sammankopplar flerbostadshus i ett område vid Eksta Bostads AB i Kungsbacka.

 • Solceller till bostadsrättföreningar
  Karin Lindström, WSP, presenterar innehåll från just avslutat arbete där råd, vägledning och goda exempel inför uppförande av solcellsanläggningar för bostadsrättsföreningar sammanställts.
 • Projektansökan för teknikupphandling av likströmsapplikationer
  Emma Karlsson, WSP, visar inslag från en kartläggning av fastighetsägares behov och önskemål kring att handla upp och utveckla likströmsdrivna applikationer med syfte att driva dessa med likström genererad vid en byggnads solcellsanläggning.
 • Solelens betydelse för en byggnads energiprestanda i BBR25
  Margot Bratt, WSP, ger inblick i en förstudie som pågår med målet att skapa uppslag för branschgemensamt arbete med att ta fram arbetssätt, nyckeltal och verktyg för hur lokal producerad solel ska beräknas för att tillgodoräknas i energiprestanda i kommande BBR.
 • Solenergi som del av byggnadens energisystem på flera sätt
  Paula Svedberg, KTC, visar system och exempel från installerade systemkoncept där unika energisystem innehållande solel, solvärme, bergvärme, fjärrvärme med smart styrning och optimering levereras till områden för flerbostadshus.
 • Familjebostäders drift- och utvärderingsprojekt för solceller och batterier
  Jens Penttilä, WSP, visar första resultat från pågående mätprojekt, som testar solceller i system tillsammans med batterier.
 • Aktuellt inom solel
  Johan Lindahl, talesperson på Svensk Solenergi berättar om nya trender och marknadsutveckling, om vad som är på gång i branschen och i politiken.
 • Solelportalen
  Sara Grettve, Energimyndigheten, berättar om Energimyndighetens arbete inom solel och sedan september 2018 nya portal för information kring solel.
 • Avslut och inblick i kommande arbete 2019, slut ca kl 16.15

Klicka här för anmälan